Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 721/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Starachowicach z 2017-12-27

Sygn. akt II K 721/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudzień 2017 r.

Sąd Rejonowy w Starachowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Janusz Kubicki

Protokolant:

sekr. sądowy Ewelina Przydatek

w obecności Prokuratora : Elizy Juda

po rozpoznaniu w dniu 2 XI, 14 XII, 27 XII 2017 r.

sprawy karnej oskarżonych :

1.  D. B.

syna Z. i K. zd. Z.

urodz. (...) w S.

2.  J. P.

syna P. i A. zd. Z.

urodz. (...)

oskarżonych o to, że :

1. D. B. :

I. w dniu 23 marca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

II. w dniu 28 maja 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

III. w dniu 11 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

IV. w dniu 15 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

V. w dniu 23 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

VI. w dniu 24 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki psychotropowe w postaci amfetaminy w nieustalonej ilości wagowej

tj. o przestępstwo z art. 62 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

2. J. P. :

I. w czasie od 23 marca 2017r. do 24 czerwca 2017r. w miejscowości R. II woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 2,5 grama tj. o przestępstwo z art. 62 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

II. w dniu 24 czerwca 2017r. w S. znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci tetrahydrokannabinolu - (...) w stężeniu we krwi 3,15 ng/ml i jego metabolitu w postaci karboksy – (...) w stężeniu we krwi 23,4 ng/ml oraz pod wpływem amfetaminy w stężeniu we krwi 57 ng/ml prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód marki A. nr rej. (...)

tj. o przestępstwo z art. 178a§1 kk.

I. D. B. w ramach zarzucanych mu aktem oskarżenia przestępstw z pkt. I, II, III, IV i V uznaje za winnego tego, że w okresie od 23 marca 2017r. do 23 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...), działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu popełnił pięć przestępstw z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w ten sposób, że :

1. w dniu 23 marca 2017r. udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

2. w dniu 28 maja 2017r. udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

3. w dniu 11 czerwca 2017r. udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

4. w dniu 15 czerwca 2017r. udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

5. w dniu 23 czerwca 2017r. udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł, tj. o popełnienie pięciu przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 91§1kk i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 91§1kk wymierza mu 1 ( jeden ) rok pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 69§1i2kk, art. 70§1kk warunkowo zawiesza D. B. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności i ustala okres próby na 2( dwa ) lata,

III. na podstawie art. 72§1 pkt. 1 kk zobowiązuje D. B. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby,

IV. na podstawie art. 45§1kk orzeka wobec D. B. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w postaci 75 ( siedemdziesiąt ) pięć złotych,

V. D. B. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu w pkt. VI aktu oskarżenia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ustalając, że posiadał 0,341 grama amfetaminy i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 33§1i3 kk stosując dyspozycję art. 37a kk wymierza mu grzywnę w wymiarze 60 ( sześćdziesiąt ) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 20 ( dwadzieścia ) złotych,

VI. J. P. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 33§1i3 kk stosując dyspozycję art. 37a kk wymierza mu grzywnę w wymiarze 60
( sześćdziesiąt ) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 20
( dwadzieścia ) złotych,

VII. J. P. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu w pkt. II aktu oskarżenia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 178a§1 kk i za to na podstawie art. 178a§1 kk, art. 33§1i3 kk wymierza mu grzywnę w wymiarze 100 ( sto ) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 20
( dwadzieścia ) złotych,

VIII. na podstawie art. 85§1kk, art. 86§1kk łączy wyżej orzeczone kary grzywien i wymierza J. P., jako karę łączną grzywnę w wymiarze 150 ( sto pięćdziesiąt ) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 20
( dwadzieścia ) złotych,

IX. na podstawie art. 42§ 2 kk, art. 43§1 kk orzeka w stosunku do J. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzy) lata,

X. na podstawie art. 43 a§2 kk zasądza od J. P. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych,

XI. na podstawie art. 63§4kk na poczet orzeczonego w pkt VI środka karnego zalicza J. P. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 czerwca 2017 roku do nadal,

XII. zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa po 875,43 ( osiemset siedemdziesiąt pięć 43/100) złotych kosztów sądowych, które obejmują po 300 (trzysta ) złotych opłaty.

II K 721/17

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskiem oskarżonego D. B., na podstawie art. 423 § 1a kpk zakres uzasadnienia wyroku w sprawie II K 721/17 ograniczono wyłącznie do tej części orzeczenia, która dotyczy rozstrzygnięcia w stosunku do zarzucanych temu oskarżonemu czynów oraz powiązanych z tym czynem w stosunku do oskarżonego J. P. w odniesieniu do czynu z pkt. II.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. P. w dniu 24 czerwca 2017r. prowadził samochód marki A. i został zatrzymany do rutynowej kontroli policyjnej gdzie po zbadaniu stanu trzeźwości, okazało się, że wynik pomiaru wskazał 0,00 mg/l w wydychanym powietrzu (k.3). Pomimo tego pobrano do badań krew od J. P. do badań (k.111), a w wyniku przeszukania pojazdu tego oskarżonego, funkcjonariusze policji ujawnili szklaną rurkę z zawartością suszu roślinnego (k.8-12).

J. P. kupił dzień wcześniej tj. 23 czerwca 2017r. - od swojego kolegi D. B. w J., środek odurzający w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł. Po zażyciu tego środka J. P. prowadził samochód marki A. i został zatrzymany przez policję i wtedy policjanci znaleźli fifkę z pozostałością środka odurzającego. J. P. na wiosnę 2017r. rozpoczął zakupywanie od D. B. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste i w tym celu uzgadniali kontakt przez F.. W dniu 23 marca, 28 maja, 11 czerwca, 15 czerwca oraz 23 czerwca 2017r. D. B. sprzedając - udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 2,5 grama, a sprzedaż odbywała w opisanych dniach i za każdym razem J. P. kupował nie mniej niż 0,5 grama i za kwotę nie mniejszą niż 15 zł.

Na skutek wyjaśnień J. P. dokonano zatrzymania D. B. i kontroli miejsca zamieszkania. D. B. w dniu 24 czerwca 2017r. w miejscowości J. wbrew przepisom ustawy posiadał środki psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości wagowej 0,341 grama

( dowód : wyjaśnienia J. P. k.20, protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości k. 3, protokół badania k. 111, protokół oględzin k. 6, protokół przeszukania k. 8-13, 29-31, protokół zatrzymania k.17, 22, sprawozdanie z badania toksykologicznego k.109-110, opinia nr (...) k.129-134 ).

Oskarżony D. D. B. przyznał się do posiadania amfetaminy a nie przyznał się do sprzedaży narkotyków J. P. (k.50v). Oskarżony potwierdził, że znał P. z którym chodził do (...) a później ich kontakty ustały i nie widział się z nim 15 i 23 czerwca 2017r. (k.67). Oskarżony wyjaśnił również, iż J. P. dzwonił do niego 23 czerwca 2017r. ale on nie odebrał tego połączenia i nie odpisywał na sms-y. Przy czym potwierdził, iż J. P. w każdym dniu z zarzutów od pkt. I-V aktu oskarżenia wysyłał mu wiadomości ale on mu nie odpisywał i nie widywał się z nim w tych dniach. Ponadto narkotyki, które znalazła u niego policja, znalazł kiedyś w kieszeni bluzki, którą pożyczył na imprezie koleżance M. i nie wyrzucił tego woreczka gdyż planował na kolejnej dyskotece zapytać tej dziewczyny o znaleziony woreczek. Oskarżony wskazał również, że P. chciał ciągle pożyczać od niego pieniądze ale on mu pożyczył pieniądze tylko jeden raz. W czerwcu 2017r. zjawił się u niego P., któremu nie pożyczył pieniędzy, wtedy był obecny D. K. i ten też mu nie pożyczył pieniędzy, a on się wtrącił do rozmowy i powiedział, że podejrzewa P. o kupowanie narkotyków (k.189v-190).

Oskarżony J. P.przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i wyjaśnił, że w dniu kontroli policyjnej zażywał marihuanę, którą kupił dzień wcześniej tj. 23 czerwca 2017r. od kolegi D. B. w J.. Oskarżony dokonał tego zakupu tylko za 15 zł i w ilości pół grama a po wypaleniu tego narkotyku prowadził samochód marki A. i wtedy został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej i policjanci znaleźli fifkę z wypaloną marihuaną. Oskarżony pierwszy raz kupił od D. B. marihuanę na wiosnę 2017r. i w celu zakupu kontaktowali się przez F. przez „(...)” i treści tych rozmów posiadał w telefonie komórkowym gdzie istnieją daty zakupów marihuany, tj. 23 marca, 28 maja, 11 czerwca oraz 15 czerwca i ostatni raz 23 czerwca 2017r. J. P. kupował najczęściej po gramie albo po pół grama i płacił po 30 zł lub po 15 zł za pół grama (k.20,190,193v).

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia oskarżonego D. B. w zakresie w jakim przyznał się do zarzucanego mu w pkt. VI aktu oskarżenia czynu zasługują na wiarę w zakresie posiadania amfetaminy gdyż w tej części pozostają w zgodnie z całością zebranego materiału dowodowego, a zwłaszcza z protokołem przeszukania oraz opinią nr (...) k.129-132.

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania D. B. w Jadownikach potwierdził, iż posiadał on wagę elektroniczną, okopconą szklaną fifkę a także torebkę foliową z zapięciem strunowym z zawartością proszku białego oraz torebkę foliową z zapięciem strunowym ze śladową ilością substancji koloru brunatnego (k.29-31).

Po tym opinia nr (...) k.129-132 potwierdziła, że proszek biały stanowił 0,341 grama amfetaminy a susz roślinny, to rozdrobnione fragmenty rośliny konopii lecz z uwagi na ich małą ilość, nie dało się stwierdzić czy są zielem konopii innych niż włókniste. Tym samym ustalono, że D. B. w dacie przeszukania posiadał środki psychotropowe w postaci 0,341 grama amfetaminy (k.129-135).

Przy czym oskarżony ten wyjaśnił tylko na okoliczności wejścia w posiadanie tego środka, iż narkotyki, które znalazła u niego policja, znalazł kiedyś w kieszeni bluzki, którą pożyczył na imprezie koleżance M. i nie wyrzucił tego woreczka gdyż planował na kolejnej dyskotece zapytać tej dziewczyny o znaleziony woreczek (k.190). Okoliczność wejścia w posiadanie amfetaminy, nie podważa okoliczności jej posiadania ani stanu faktycznego i nie zmienia ustaleń w zakresie odpowiedzialności karnej za posiadanie tego środka. Zdaniem sądu oskarżony ten złożył jednak takiej treści wyjaśnienia aby jednocześnie nie doprowadzić w ten sposób do potwierdzenia wiarygodności relacji J. P., który wskazał przecież, że zakupywał od tego oskarżonego marihuanę na wiosnę 2017r, tj. 23 marca, 28 maja, 11 czerwca oraz 15 czerwca i ostatni raz 23 czerwca 2017r. (k.20,193v). D. B. wyjaśnieniami tymi chciał zatem wykazać, że nie posiadał żadnych narkotyków a te które u niego znaleziono, posiadał tylko przez przypadek w sposób przez siebie opisany.

Wyjaśnienia oskarżonego D. B. w zakresie w jakim nie przyznał się do zarzucanych mu w pkt. I-V aktu oskarżenia czynów nie zasługują na wiarę gdyż pozostają w oczywistej sprzeczności do zebranego materiału dowodowego, poniżej opisanego.

J. P. w dniu 24 czerwca 2017r. prowadził zatem samochód marki A. i został zatrzymany do kontroli policyjnej gdzie po zbadaniu stanu trzeźwości, okazało się, że wynik pomiaru wskazał 0,00 mg/l w wydychanym powietrzu (k.3). Pomimo tego pobrano krew od J. P. do badań (k.111), a w wyniku przeszukania pojazdu tego oskarżonego, funkcjonariusze policji ujawnili szklaną rurkę z zawartością suszu roślinnego (k.8-12). Sprawozdanie z badania toksykologicznego wykazało we krwi J. P. obecność amfetaminy w stężeniu we krwi 57 ng/ml oraz tetrahydrokannabinolu - (...) w stężeniu we krwi 3,15 ng/ml i jego metabolitu w postaci karboksy – (...) w stężeniu we krwi 23,4 ng/ml (k.109-110).

Oskarżony J. P. przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i wyjaśnił, że miał marihuanę, którą kupił dzień wcześniej - 23 czerwca 2017r. - od kolegi D. B. w (...). Oskarżony ten dokonał tego zakupu tylko za 15 zł i w ilości pół grama gdyż tylko tyle posiadał pieniędzy. Po wypaleniu tego narkotyku prowadził samochód marki A. i został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej i wtedy policjanci znaleźli fifkę z wypaloną marihuaną. J. P. wskazał, że D. B. poznał jeszcze w czasach szkoły zawodowej. Oskarżony ten pierwszy raz kupił od B. marihuanę na wiosnę 2017r. i w celu zakupu kontaktowali się przez F. przez „(...)” i nawet treści tych rozmów posiadał w telefonie komórkowym i tam też są daty zakupów marihuany, tj. 23 marca, 28 maja, 11 czerwca oraz 15 czerwca i ostatni raz 23 czerwca 2017r. J. P. kupował najczęściej po gramie albo po pół grama i płacił po 30 zł lub po 15 zł za pół grama. Zakupu dokonywał na moście w (...) (k.20,193v).

Potwierdzeniem wyjaśnień J. P. w zakresie dat kontaktów - dat sprzedaży środka odurzającego- z D. B., są zapisy rozmów pomiędzy tymi dwoma oskarżonymi i choć nie ma tu wprost odniesień do sprzedaży środka odurzającego, to dziwią same treści tych kontaktów, które w swojej tajemniczej treści wskazują, że dotyczyły one kontaktów pomiędzy nimi i w celu ukrycia rzeczywistej treści rozmów (k.34, 36-37).

Ponadto folder telefonu D. B. (...) zawiera potwierdzenie kontaktu J. P. z D. B. w trzech dniach z aktu oskarżenia tj. 28 maja, 11 czerwiec i 15 czerwiec 2017r. (k.146). Dowód ten stanowi jednoznaczne potwierdzenie wiarygodności wyjaśnień J. P., który składając wyjaśnienia nie mógł przewidzieć, że nastąpi kontrola telefonu D. B., która potwierdzi fakt kontaktu obydwu oskarżonych w podanych datach.

Tym samym wyjaśnienia D. B., który potwierdził, że znał P. z którym chodził do (...) ale później ich kontakty ustały i nie widział się z nim 15 i 23 czerwca 2017r. (k.67), nie mogą polegać na prawdzie w zakresie ustalonego kontaktu w dniu 15 czerwca 2017r. Brak jest zatem podstaw do kwestionowania wiarygodności J. P..

Zgodnie z tym nie polegają na prawdzie dalsze wyjaśnienia D. B., który wyjaśnił, iż J. P. w każdym dniu z zarzutów od pkt. I-V aktu oskarżenia wysyłał mu wiadomości sms czy jest, ale on mu nie odpisywał i nie widywał się z nim w tych dniach (k.189v). Świadczy o tym treść wiadomości zapisanych w telefonie D. B. w odniesieniu do dnia 28 maja i 11 czerwca 2017r. z których wynika, że D. B. odpisywał na wiadomości od J. P. i w te dni doszło do ich spotkania (k.146v).

D. B. wyjaśnił również, że P. chciał ciągle pożyczać od niego pieniądze ale on mu pożyczył pieniądze tylko jeden raz. W czerwcu 2017r. zjawił się u niego J. P., któremu nie pożyczył pieniędzy a wtedy był u niego D. K. i ten też mu nie pożyczył pieniędzy, i oskarżony ten wtrącił się do rozmowy K. i P. i powiedział, że podejrzewa P. o kupowanie narkotyków (k.189v-190). Zdaniem sądu wyjaśnienia te zostały stworzone tylko na potrzeby linii obrony gdyż w żaden merytoryczny sposób oskarżony B. w ten sposób nie podważył wiarygodności J. P. a ponadto okoliczności rzekomego spotkania zawierają sprzeczność w relacjach, co świadczy o próbie stworzenia dowodu na wskazanie, że J. P. nie oddał jakichś pieniędzy B. i dlatego może o to mieć do niego złość (k.194).

Świadek D. K. zeznał bowiem, że był u B. w czerwcu 2017r. i zadzwonił P., który przyjechał za 10-15 min i o czymś rozmawiał „na boku” z B.. Później podszedł P. do świadka i chciał pożyczyć 20 zł a na to B. powiedział, aby mu nie pożyczać gdyż jemu jeszcze nie oddał pieniędzy (k.193v-194). Nie można dać wiary temu świadkowi aby miało miejsce opisywane spotkanie, skoro odmiennie D. B. wskazał przecież, że powiedział, że wtrącił się do rozmowy tych dwóch i powiedział, że podejrzewa P. o kupowanie narkotyków (k. 190). Wersji takiej nie potwierdził w swoich zeznaniach D. K. (k.194).

Zdaniem sądu J. P. nie miał żadnego powodu aby bezpodstawnie obciążać za przestępstwa D. B., tym bardziej, że sam podał policji okoliczności zdarzeń oraz daty zakupu narkotyków od B., co nie było znane policji i w ten sposób również spowodował, że ujawnił te przestępstwa i sam został o to oskarżony.

Na podstawie zatem wyjaśnień J. P., dokonano zatrzymania D. B. i przeszukania jego miejsca zamieszkania. Okazało się wtedy, że D. B. w dniu 24 czerwca 2017r. w miejscowości J. wbrew przepisom ustawy posiadał środki psychotropowe w postaci amfetaminy w ilości wagowej w postaci 0,341 grama oraz posiadał m.in. wagę elektroniczną ( vide protokół przeszukania k.29-31,129-135 ).

Sam D. B. przyznał się do posiadania amfetaminy a nie przyznał się do sprzedaży narkotyków J. P. (k.50v,189v). Sąd uznał, iż wyjaśnienia D. B. w zakresie czynów z pkt. I-V aktu oskarżenia nie polegają na prawdzie a stanowią tylko linię obrony, która pozostaje w sprzeczności z konsekwentnymi wyjaśnieniami J. P..

J. P. wyjaśnił, iż J. P. kupował od B. najczęściej po gramie albo po pół grama i płacił za to po 30 zł lub po 15 zł za pół grama (k.20). Zgodnie z tym sąd przyjął na korzyść oskarżonego B. to, że udzielał środka odurzającego w ilości nie mniejszej niż po 0,5 grama i za kwoty nie mniejsze niż po 15 zł.

W świetle zebranego materiału dowodowego wina oskarżonych nie budzi wątpliwości.

D. B. w okresie od 23 marca 2017r. do 23 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P., działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu popełnił pięć przestępstw z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w ten sposób, że :

1. w dniu 23 marca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

2. w dniu 28 maja 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

3. w dniu 11 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

4. w dniu 15 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł,

5. w dniu 23 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) udzielił w celu osiągnięcia korzyści majątkowej J. P. środka odurzającego w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama za kwotę nie mniejszą niż 15 zł.

Zachowaniem swym oskarżony popełnił pięć przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 91§1kk.

Ponadto D. B. w dniu 24 czerwca 2017r. w miejscowości J. gmina P. woj. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał środki psychotropowe w postaci 0,341 grama amfetaminy.

Zachowaniem swym oskarżony popełnił przestępstwo z art. 62 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

J. P. w czasie od 23 marca 2017r. do 24 czerwca 2017r. w miejscowości R. II wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci ziela konopii innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 2,5 grama Zachowaniem swym oskarżony ten popełnił przestępstwo z art. 62 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ponadto J. P. w dniu 24 czerwca 2017r. w S. znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci tetrahydrokannabinolu - (...) w stężeniu we krwi 3,15 ng/ml i jego metabolitu w postaci karboksy – (...) w stężeniu we krwi 23,4 ng/ml oraz pod wpływem amfetaminy w stężeniu we krwi 57 ng/ml prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód marki A. nr rej. (...)

Zachowaniem swym oskarżony P. popełnił przestępstwo z art. 178a§1 kk.

Wymierzając oskarżonemu D. B. karę Sąd kierował się wskazaniami zawartymi w art. 53 kk i określił ją w ten sposób, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy i uwzględniała stopień społecznej szkodliwości czynów. Wzięto również pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do tego oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego ocenić należy jako wysoki. Na taką ocenę wpływa przede wszystkim rodzaj i charakter dobra prawnego naruszonego popełnionymi przez niego przestępstwami, jak również sposób i okoliczności popełnienia czynów. W realiach sprawy jednoznacznie wynika, że oskarżony w sposób świadomy udzielał środka odurzającego J. P. i działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jako okoliczność łagodzącą sąd wziął pod uwagę dotychczasową nie karalność oskarżonego B. (k. 138).

Oskarżony B. nie był uprzednio karany i zdaniem sądu orzeczenie kary 1 rok pozbawienia wolności za popełnienie pięciu przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw z art. 91§1kk z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na podstawie art. 69§1i2kk, art. 70§1kk na dwa lata jest karą adekwatną do stopnia zawinienia i ciężaru gatunkowego przestępstw. Oskarżony B. działał w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu popełnił pięć przestępstw z art. 59 ust 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i zgodnie z tym sąd ustalił, iż działał on w ramach art. 91§1kk.

Na podstawie art. 72§1 pkt. 1 kk zobowiązano D. B. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby.

Na podstawie art. 45§1kk orzeczono wobec D. B. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w postaci 75 pięć zł, co stanowi sumę osiągniętej korzyści majątkowej za przestępstwa z pkt. I wyroku.

Ponadto D. B. za czyn z pkt. VI aktu oskarżenia z art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 33§1i3 kk stosując dyspozycję art. 37a kk wymierzono mu grzywnę w wymiarze 60 stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 20 zł. Zastosowany art. 37a kk pozwala na orzeczenie grzywny jeśli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 8 i sąd uznał, że w tym przypadku zasadnym jest orzeczenie kary łagodniejszego rodzaju.

Na podstawie art. 627 kpk, art. 633 kpk zasądzono od oskarżonego B. na rzecz Skarbu Państwa 875,43 zł kosztów sądowych. Na koszty te składa się połowa kosztów postępowania przygotowawczego, połowa ryczałtu za doręczenie wezwań w postępowaniu sądowym oraz 300 zł opłaty zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.3 i art.3 ust.1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z 23.06.1973r. (DzU Nr 49 z 1983r. ze zm. ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Bielejec
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Starachowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kubicki
Data wytworzenia informacji: