Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 712/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Starachowicach z 2018-02-20

Sygn. akt II K 712/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 luty 2018 r.

Sąd Rejonowy w Starachowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Janusz Kubicki

Protokolant:

sekr. sądowy Ewelina Przydatek

w obecności Prokuratora : A. D.

po rozpoznaniu w dniu 22 VI, 18 IX, 16 X, 23 XI, 2017r, 4 I, 8 II, 20 II 2018r.

sprawy karnej oskarżonego G. G.,

syna C. i A., zd. W.,

urodz. (...) w R.

oskarżonego o to, że :

1.  Jako właściciel firmy (...), urządzał od dnia 02.05.2014r. do dnia 10.02.2016r. w lokalu (...) pod adresem: ul (...), (...)-(...) S. gry hazardowe na automatach do gier, poprzez to, że podpisał umowę najmu powierzchni, na podstawie której do ww. lokalu, zostały wstawione urządzenia na których prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także zapewnił obsługę w/w urządzeń, wbrew przepisom art. 6,14 i 23a ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

oraz o to, że jako właściciel firmy (...), urządzał w okresie od dnia 21.08.2013r. do dnia 11.04.2016r., gry hazardowe w lokalu (...) ul. (...) (...)-(...) S., gry hazardowe na automatach do gier poprzez to że podpisał umowę najmu powierzchni, na podstawie której do ww. lokalu, zostały wstawione urządzenia na których prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także zapewnił obsługę w/w urządzeń wbrew przepisom art. 6, 14 i 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

oraz o to, że jako właściciel firmy (...), urządzał w okresie od dnia 04.07.2013r. do dnia 30.05.2016r. gry hazardowe w lokalu (...), M. (...), (...)-(...) M. gry hazardowe na automatach do gier, poprzez to, że podpisał umowę najmu powierzchni, na podstawie której do ww. lokalu zostały wstawione urządzenia na których prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także zapewnił obsługę w/w urządzeń, wbrew przepisom art. 6,14 i 23 a ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107§1 kks ,

2.  Jako właściciel firmy (...) urządzał w okresie od dnia 01.10.2013r. do dnia 04.09.2014r. gry hazardowe w lokalu (...) (...) mieszczącym się pod adresem (...)-(...) S., ul. (...), poprzez to , że podpisał umowę dzierżawy powierzchni, na podstawie której do ww. lokali wstawiono urządzenie na którym prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także zapewnił obsługę w/w urządzenia, wbrew przepisom art. 6,14 i 23a ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

oraz

jako właściciel firmy (...), urządzał w okresie od dnia 07.08.2013r. do dnia 04.09.2014r. gry hazardowe w lokalu(...) T., mieszczącym się pod adresem (...)-(...) S., ul. (...)

poprzez to, że podpisał umowę dzierżawy powierzchni, na podstawie której do ww. lokali, wstawił on urządzenia na których prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także obsługiwał w/w urządzenia, poprzez to, iż wyjmował z nich środki pieniężne oraz dosypywał do urządzeń środki pieniężne przeznaczone na wypłatę wygranych, wbrew przepisom art. 6,14 i 23a ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107§1 kks w zw. z art. 9§1 i 3 kks ,

3.  Jako właściciel firmy (...), urządzał od dnia 01.02.2014r. do dnia 25.08.2015r. w lokalu (...) pod adresem: ul. (...), (...)-(...) S. gry hazardowe na automatach do gier, poprzez to, że wstawił do ww. lokalu automaty do gier, na których prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także obsługiwał w/w urządzenia, poprzez to, iż wyjmował z nich środki pieniężne oraz dosypywał do urządzeń środki pieniężne przeznaczone na wypłatę wygranych, bez koncesji na prowadzenie kasyna gier, poza kasynem gier oraz na automatach do gier nie wyposażonych w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, który pozwala na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier i nie wpływa na przebieg i rezultat gry, tj. wbrew przepisom art. 6, 14 i 23 a ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych,

oraz

o to, że jako właściciel firmy (...), urządzał w okresie od dnia bliżej nieokreślonego lipca 2015r. do dnia 30.11.2015r., gry hazardowe w lokalu (...), ul. (...) (...)-(...) S., gry hazardowe na automatach do gier,

poprzez to, że wstawił on do ww. lokalu automat, na których prowadzone były gry hazardowe w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także obsługiwał w/w urządzenia poprzez to, iż wyjmował z nich środki pieniężne oraz dosypywał do urządzeń środki pieniężne przeznaczone na wypłatę wygranych, bez koncesji na prowadzenie kasyna gier, poza kasynem gier oraz na automatach do gier nie wyposażonych w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, który pozwala na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier i nie wpływa na przebieg i rezultat gry, tj. wbrew przepisom art. 6, 14 i 23 a ustawy z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107§1 kks

I. G. G. w ramach zarzucanych mu aktami oskarżenia przestępstw opisanych w pkt. 1, 2 i 3 uznaje za winnego tego, że jako właściciel firmy (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych tj. art. 6 ust.1 ( tj. Dz U z 2016r. poz. 471 ze zm. ) tj. bez wymaganej koncesji na prowadzenie kasyna gry – urządzał gry na niezarejestrowanych automatach do gier i tak :

urządzał od dnia 02.05.2014r. do dnia 10.02.2016r. w lokalu (...) pod adresem: ul (...), (...)-(...) S. gry hazardowe na automatach do gier,

oraz urządzał w okresie od dnia 21.08.2013r. do dnia 11.04.2016r., w lokalu (...) ul. (...) (...)-(...) S., gry hazardowe na automatach do gier,

oraz urządzał w okresie od dnia 04.07.2013r. do dnia 30.05.2016r w lokalu (...), M. (...), (...)-(...) M. gry hazardowe na automatach do gier,

oraz urządzał w okresie od dnia 01.10.2013r. do dnia 04.09.2014r. w lokalu (...) (...) mieszczącym się pod adresem (...)-(...) S., ul. (...), gry hazardowe na automatach do gier,

oraz urządzał w okresie od dnia 07.08.2013r. do dnia 04.09.2014r. w lokalu (...), mieszczącym się pod adresem (...)-(...) S., ul. (...) gry hazardowe na automatach do gier,

oraz urządzał od dnia 01.02.2014r. do dnia 25.08.2015r. w lokalu (...) pod adresem: ul. (...), (...)-(...) S. gry hazardowe na automatach do gier,

oraz urządzał w okresie od dnia bliżej nieokreślonego lipca 2015r. do dnia 30.11.2015r., gry hazardowe w lokalu (...), ul. (...) (...)-(...) S., gry hazardowe na automatach do gier,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107§1 kks w zw. z art. 6§2 kks i za to na podstawie z art. 107§1 kks w zw. z art. 23§1i3 kks wymierza mu grzywnę w wymiarze 300 ( trzysta) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 100 ( sto ) złotych,

II. na podstawie art. 30§5 kks orzeka wobec G. G. tytułem środka karnego przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci 5 ( pięciu ) automatów do gier o nazwie :. (...) b/n, H. (...) nr (...), H. (...) nr (...), (...) nr (...) i (...) nr (...) oraz 2 klucze do automatów poprzez ich zniszczenie, zdeponowane w Magazynie depozytowym (...) (...)w (...),

III. na podstawie art. 32§5 kks orzeka wobec G. G. tytułem środka karnego przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci środków finansowych w łącznej kwocie (...) ((...) ) zł

zdeponowane na koncie sum depozytowych I. Administracji Skarbowej w (...),

IV. na podstawie art. 32§1i2 kks orzeka wobec G. G. tytułem środka karnego ściągnięcie przybliżonej równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów tj. 28 automatów do gier, które zostały zatrzymane w lokalu : Bar (...) ul. (...) w (...) szt. o nazwie H. (...) nr (...), H. (...) nr (...), M. (...) nr (...) oraz B. (...) nr (...), (...) ul. (...) szt. o nazwie H. (...) nr (...), B. (...) nr (...)oraz (...) nr (...), lokal (...) ul. (...) w (...) automat o nazwie H. (...) b/n, lokal (...), S., ul. (...) automaty o nazwie :. (...) nr (...) H. (...) nr (...), (...) nr (...) i (...) nr (...), lokal (...) ul. (...) w (...) automaty o nazwie :. (...) nr (...), (...) S. nr (...), H. S. P. nr (...) H. (...) A. nr (...), lokal “W.M. (...) szt. o nazwie : (...) nr(...), M. (...) Y. nr (...), (...) S. nr (...), lokal ‘R.S. ul. (...) szt. o nazwie :. (...) nr (...), (...) nr (...), H. (...) nr (...), (...) nr (...), B. (...) nr (...),(...) S. nr (...), (...) 2 nr (...), (...) nr (...), H. (...) nr(...), które zostały zwrócone G. G. w kwocie (...) ( (...) ) zł,

V. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 11680 ( jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt ) złotych kosztów sądowych, które obejmują 3000 ( trzy tysiące ) złotych opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Bielejec
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Starachowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kubicki
Data wytworzenia informacji: